Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч Нэргүйн БАТЧИМЭГ

1998.05 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 2-р шүүхийн туслах шүүгч

2001.12 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүхийн шүүгч

2004.04 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүхийн ерөнхий шүүгч

2010.05 Дорноговь аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2013.12.18 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2-р шүүхийн шүүгч

2015.07.01 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2016.06.01 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2016.12.26 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

 

 

 

Шүүгч Ноопын БОЛОРМАА

1999.08.01 Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн шүүхийн бичиг хүргэгч, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, архивч, тамгын төлөөлөгч, шүүгчийн туслах

2004.10.11 Архангай аймгийн Сум дундын шүүхийн шүүгч

2010.10.13 Дорноговь аймгийн шүүхийн шүүгч

2013.12.18 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2-р шүүхийн шүүгч

2014.06.11 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2-р шүүхийн ерөнхий шүүгч

2015.07.01 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

2016.06.01 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

 

 


 

Шүүгч Адилбишийн САЙНТӨГС

1988.08.15 Дундговь аймгийн Боловсролын хэлтэст архивч-бичиг хэрэг

1992.04.01 Дундговь аймгийн шүүхийн нарийн бичгийн дарга

1996.07.15 Дундговь аймгийн сум дундын шүүхийн туслах шүүгч

1996.11.30 Дундговь аймгийн Сум дундын шүүхийн шүүгч

2001.01.23 Дундговь аймгийн Сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгч

2004.06.01 Дунд говь аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч

2006.06.07 Дорноговь аймгийн Сум дундын 2-р шүүхийн ерөнхий шүүгч

2012.08.14 Дорноговь аймгийн сум дундын шүүхийн шүүгч

2013.12.13 Сум дундын 9-р шүүхийн шүүгч

2015.12.15 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2015.07.01 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2016.06.01 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч


 

Шүүгчийн туслах Мягмарын ЭРДЭНЭЧИМЭГ

2008.01.01 Дорноговь аймгийн шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны ажилтан

2008.05.01 Дорноговь аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах

2013.12.28 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2-р шүүхийн шүүгчийн туслах

2015.12.07 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах

2016.06.01 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Баярсайханы БАЯРМАА

2012.11 Сайншанд сумын ЗДТГазар хууль зүйн мэргэжилтэн

2013.02 Дорноговь аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст мэргэжилтэн

2014.05 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2-р шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2015.07.01 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2016.06.01 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

???????????