Өр, авлагын мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сар

2017 оны 04 дүгээр сарын байдлаар өр авлагагүй.

Холбоо барих утасны дугаар 70522339
Шүүхийн тамгын газрын дарга Б.Бээжин

 

???????????