Өр, авлагын мэдээ

2016 оны 10 дугаар сар

2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар ямар нэгэн өр авлага байхгүй.
Холбоо барих утасны дугаар 96449654, 99282852
Ерөнхий нягтлан бодогч А.Сарантуяа
???????????