Мэдээ мэдээлэл

Шүүхэд баярлалаа

Ц.Долгор миний бие 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр шүүхэд хэрхэн нэхэмжлэл гаргах талаар Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээс тодруулан мэдээлэл авч баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгохоор нэхэмжлэлээ хүлээлгэн өгсөн. Миний нэхэмжлэлийг хүлээн авч, бүртгэн Д.Наранцэцэг шүүгчид хуваарилсан талаар мэдээллийг хэвлэн өгсөн. Мөн нэмэлт баримт гаргаж өгөх талаар  заавар өгсөн.  Миний  асуудлыг маш хурдан шийдвэрлэж өгсөн шүүхийн захиргааны албан хаагчид болон шүүгч, шүүхэд баярлалаа гэж хэлэхийг хүссэн юмаа.

Шүүхийн захиргааны албан хаагчид зан харилцаа сайтай, сайхан хүлээн авч асуудлыг шийдвэрлэж өгсөнд баярлалаа.

 

???????????