Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт мэдээлэл хийлээ

235

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар 2019 оны дотоод сургалт болон гадагшаа чиглэсэн сургалтын төлөвлөгөөг баталсны дагуу 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр гадагшаа чиглэсэн сургалтыг зохион байгууллаа.
Тус сургалтыг Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын ажилчдыг хамруулан “Шүүхэд нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, түүний бүрдүүлбэр, Шүүхийн нээлттэй ил тод байдал”, “Зөрчлийн тухай” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдээлэл, сургалтыг Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Ц.Чинбаяр, Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Ш.Баярзул нар явууллаа.