: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ХАРИУЦАГЧ ТАЙЛБАР ГАРГААГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨНД ТООЦДОГ

Дорноговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

ХҮЧИНДЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛСОН БОЛ

 Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.12.01-ний өдрийн 136/ШШ2022/00491Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүйТойм: 2023.02.01, шийдвэр №10Иргэн А нь

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙГЭЭС ЗАСАГ ДАРГА ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МӨНГИЙГ НӨХӨХ ОЛГОВОРТ ТӨЛӨХӨӨР БОЛОВ

 Шийдвэрийн дугаар: 2023.01.05Шийдвэрийн төлөв: Гомдол гаргаагүй болно.Шийдвэрийн тойм: 2023.01.27 Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООС



Pdf download