СУРГУУЛИЙН БАГШИЙГ АЖЛААС ХАЛСАН ШИЙДВЭРИЙГ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХЯНАХГҮЙ

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0027 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 05, […]

Дэлгэрэнгүй үзэх