: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

НИЙТЭД ТУСТАЙ АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛЫГ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИВ.

 Шийдвэрийн дугаар: 2022/ХМШЗ/13 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Бичсэн огноо: тоймын дугаар №13

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download