: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙГЭЭС ЗАСАГ ДАРГА ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МӨНГИЙГ НӨХӨХ ОЛГОВОРТ ТӨЛӨХӨӨР БОЛОВ

 Шийдвэрийн дугаар: 2023.01.05Шийдвэрийн төлөв: Гомдол гаргаагүй болно.Шийдвэрийн тойм: 2023.01.27 Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download