Мэдээлэл лавлагаа: 70522144

Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах загварыг "брайль үсэг"-ээр хэвлүүллээ.

Харааны бэрхшээлтэй иргэдийг шүүхээр үйлчлүүлэх боломжоор хангах зорилгоор Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК