Мэдээлэл лавлагаа: 70522144

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол боллоо.

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн захиргааны албан

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК