Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны биелэлтийн талаар мэдээлж байна.

         Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны биелэлтийн талаар мэдээлж байна.     Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2021

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?