Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны биелэлтийн талаар мэдээлж байна.

         Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны биелэлтийн талаар мэдээлж байна.     Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2021

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК