Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ сэдэвт дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын 2021.05.18-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалд заасны дагуу 2021.07.06-ны өдөр шүүгчийн туслах Б.Мөнхзул

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?