: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

Шүүх хуралдааны тэмдэглэлийн бүтэц, хугацаа, ШХНБД-н албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын 2021.05.18-ны өдрийн А/26 дугаар “Аян зарлах тухай” тушаалд заасны дагуу 2021.06.23-ны өдөр шүүх

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download