Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний аргачлал

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын 2021.05.14-ний өдрийн А/26 дугаар тушаалд заасны дагуу 2021.06.02-ны өдөр шүүгчийн туслах

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?