Гэр бүлийн үнэ цэнэ, эцэг эхийн үүрэг хариуцлага

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын “Гэр бүлийн зөвлөл”-өөс Дорноговь аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй “Хайрыг нэмье,

Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын 2021.05.14-ний өдрийн А/26 дугаар тушаалд заасны дагуу 2021.05.18-ны өдөр Архив бичиг хэргийн

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?