Ариутгал хийлээ.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар нь шүүхийн байрны бүх өрөө, тасалгаанд халдвар ариутгалын байдлыг хангах зорилгоор өөрсдийн дотоод нөөц

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?