Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн хийлээ.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас “Ажлын байрны дасгал, хөдөлгөөн”-ийг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн шүүгч, шүүхийн

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК