Ажилчдыг PCR шинжилгээнд хамрууллаа.

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2021.02.01-ний өдрийн 01/86 тоот “Шуурхай арга хэмжээ авах тухай” албан бичгийн хүрээнд 2020.02.05-ны өдөр Дорноговь аймаг

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?