Дорноговь аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн захирал, эрхлэгч, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтнуудыг хамруулан ярилцлага хийн санал солилцлоо.

Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын

“Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүн, дэвшүүлсэн зорилт” сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК