Олон нийтээс мэдээлэл авах тухай

Олон нийтээс мэдээлэл авах тухай     Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор зарим шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалын болон

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?