Иргэний бодлого тест сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

          Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаал болон дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?