Захиргааны бодлого, тест сэдвээр дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаал болон дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?