Ажилдаа хандах хандлага ба ажлын цаг барилт, түүнийг зөв зохистой ашиглах нь сэдэвт дотоод сургалтыг зохион байгууллаа

                                                   Ажилдаа хандах хандлага ба ажлын цаг барилт,                              түүнийг зөв зохистой

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?