Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолоор 2020 оны шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн нэгдсэн

Шүүхийн захиргааны ажилтнууд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө.

Төрийн албаны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан "Төрийн захиргааны албан

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?