“Өглөөний гайхамшиг” сэдэвт дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар 2019 оны дотоод сургалтын

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?