МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Шүүхийн захиргааны ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу шүүхийн дотоод болон гадагш чиглэсэн сургалтыг зохион

Шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнууд нэг өдрийн цалингаа хил хамгаалах үйлсэд зориулан хандивлалаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, Цэргийн гавьяаны одонт хилийн 0168 дугаар ангитай харилцан ажиллах төлөвлөгөөг 2018 оны 01 дүгээр сарын

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар Хатанбулаг суманд ажиллалаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дотоод болон гадагш чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулах

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар Хөвсгөл суманд ажиллалаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дотоод болон гадагш чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулах

“Чандмань Илч” ОНӨ ХХК-ийн удирдлагууд болон албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

“Чандмань Илч” ОНӨ ХХК-аас албан хаагчиддаа зориулан сургалт авах хүсэлт гаргасны дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Дорноговь аймаг дахь сум

2018 оны 10 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүд

2018 оны 10 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүд

Сайншанд сумын Хүүхдийн 12 дугаар цэцэрлэгт сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар баталсан дотоод болон гадагш

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

Огноо Нэр
. .

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

ХАНДАЛТ

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?